Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος (ο «Δικτυακός Τόπος») δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «Men’s Place» (η «Εταιρεία») για δική σας χρήση. Κάνοντας χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλες οι πληροφορίες, που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικονιδίων, εικόνων, φωτογραφιών, λογισμικού, εμπορικών σημάτων, κειμένου σε γραπτή, οπτική ή ακουστική μορφή αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας (το «Περιεχόμενο»), προστατεύεται από την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως και από διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου ανήκει στην Εταιρεία, η οποία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το Περιεχόμενο, εκτός από την περίπτωση υλικού, που έχει ληφθεί από άλλη πηγή. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, το ανέβασμα, η ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού από τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού σε κάποιον μεμονωμένο υπολογιστή και να παράγετε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο μόνον για προσωπική σας χρήση, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η τροποποίηση του υλικού του Δικτυακού Τύπου ή η χρήση του εν λόγω υλικού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Ούτε η παράθεση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού στον Δικτυακό Τόπο ούτε οι παρόντες Όροι Χρήσης αποσκοπούν στο να παρέχουν, ρητώς ή σιωπηρώς, οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια αναφορικά με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που μπορεί να ανήκει στην Εταιρεία. Η αναπαραγωγή και διανομή του υλικού που υπάρχει στον Δικτυακό Τόπο γίνεται με κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την παρούσα εξουσιοδότηση, και κάθε τέτοια χρήση, θα διακόπτεται με έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρεία.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί για νόμιμους σκοπούς. Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δε συνεπάγεται τη μεταβίβαση προς εσάς οποιασδήποτε κυριότητας επί του Δικτυακού Τόπου ή των Περιεχομένων του. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στον παρόντα Δικτυακό Χώρο και μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σελίδες από τον Δικτυακό Χώρο για προσωπική σας χρήση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δε σας επιτρέπεται, ούτε έχετε δικαίωμα να επιτρέψετε σε άλλους, άμεσα ή έμμεσα:

  • Η αφαίρεση, τροποποίηση, αντιγραφή, επίδειξη, μεταφορά ή πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου από τον Δικτυακό Τόπο για μη προσωπική χρήση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας,
  • Η διακοπή ή επέμβαση στην χρήση ή απόλαυση του Δικτυακού Τόπου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
  • Η χρήση του Δικτυακού Τόπου κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, αχρηστεύσει, θίξει ή επέμβει στην ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, εξυπηρετητή (server) ή δικτύου συνδεόμενου με τον Δικτυακό Τόπο,
  • Η χρήση ή η απόπειρα χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή των στοιχείων άλλου προσώπου σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, ούτε η δημιουργία ή χρήση ψευδούς ταυτότητας στον Δικτυακό Τόπο ή η αντιποίηση της ταυτότητας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στον Δικτυακό Τόπο,
  • Η ανάρτηση οποιασδήποτε επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους δεδομένων στον Δικτυακό Τόπο, τα οποία δε συνδέονται με τον Δικτυακό Τόπο,
  • Η χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κάθε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookie.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους. Εάν κάνετε χρήση αυτών των άλλων δικτυακών τόπων θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για να προστατευθείτε κατά ιών ή άλλων στοιχείων με καταστροφικές δυνατότητες. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνον για σκοπούς αναφοράς. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν την έννοια ότι η Εταιρεία είναι χορηγός, προσυπογράφει ή συνδέεται ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε από τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται τίποτα σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο ούτε και, μεταξύ άλλων και χωρίς κανένα περιορισμό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την αλήθεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου ή τα αποτελέσματα που εμφανίζονται με την χρήση του Περιεχομένου. Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω πληροφορίες – υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.
Ο Δικτυακός Τόπος και το Περιεχόμενο προσφέρονται ‘Ως Έχουν’, χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών. Χρησιμοποιείτε ή βασίζεστε στο Περιεχόμενο με δική σας πρωτοβουλία, αποκλειστικό κίνδυνο και ευθύνη.
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή ή ότι δεν θα έχει κανένα σφάλμα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε με το παρόν να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να διατηρείτε αζήμιους κάθε έναν από την Εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους της, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρίτων που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο, από και έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής ή απαίτησης, όπως και από κάθε εύλογη νομική και λογιστική αμοιβή χωρίς περιορισμό, σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα κατηγοριών ή παράνομης από μέρους σας χρήσης του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου ή παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο παρών Δικτυακός Τόπος διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για τους νόμους του ανωτέρω τόπου και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ χρήστη του Δικτυακού Τόπου και της Εταιρείας αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να μεταβάλλουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων στον Δικτυακό Τόπο. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για την διαπίστωση τυχόν μεταβολών που έχουμε πραγματοποιήσει στους Όρους Χρήσης. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ανάρτηση των μεταβολών υποδηλώνει την από μέρους σας αποδοχή των αλλαγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουν καμία υποχρέωση ή ευθύνη η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες όσον αφορά τον παρόντα δικτυακό τόπο για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμβατικές, εξ’ αμελείας ή ερειδόμενες σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, ποινικού χαρακτήρα, παραδειγματικού χαρακτήρα ή αποθετικές ζημιές ή άλλες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών ως αποτέλεσμα ζημιωθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας πληροφοριών ή προγραμμάτων ή δεδομένων, απώλειας αποταμιεύσεων, απώλειας εσόδων, απώλειας υπεραξίας) που ενδεχομένως προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση ή την πρόσβαση ή τυχόν αναστάτωση, καθυστέρηση ή απώλεια ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης ή αδυναμίας χρήσης του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου στον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση ή με τον οποίο θα συνδεθείτε από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία μπορεί να προβούμε ή να παραλείψουμε να προβούμε ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικού μηνύματος που θα μας στείλετε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία παρέχει συνδέσμους από τον παρόντα δικτυακό τόπο σε αρκετούς άλλους δικτυακούς τόπους που δε συνδέονται με την Εταιρεία. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι συνδεόμενος με τους εν λόγω εξωτερικούς δικτυακούς τόπους εγκαταλείπει τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στην διάθεση σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.