Πολιτική Απορρήτου

Η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Men’s Place» (η «Εταιρεία») και το διακριτικό τίτλο «Men’s Place», που εδρεύει στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει, πως η Εταιρεία, συλλέγει, επεξεργάζεται και κοινολογεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται για εσάς και από τους ιστοτόπους της, τις προσπάθειές μας να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, καθώς και τα δικαιώματα και τις επιλογές, που έχετε στη διάθεσή σας για τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που μας παρέχετε ή συλλέγουμε από εσάς, θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει και χρησιμοποιεί η Εταιρεία;
 • Πώς χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας;
 • Σε ποιον κοινολογεί η Εταιρεία τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας
 • Πώς διαβιβάζει η Εταιρεία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διεθνώς;
 • Πώς προστατεύει και διατηρεί τα δεδομένα σας η Εταιρεία;
 • Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και λοιπές τεχνολογίες;
 • Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
 • Επικοινωνία με την Εταιρεία για το ιδιωτικό απόρρητό σας
 • Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και να ανατρέχετε σε αυτή τακτικά και όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται όλα τα δεδομένα, που σας ταυτοποιούν άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα. Για παράδειγμα, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας, η ημερομηνία γέννησής σας, η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που μας παρέχετε, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας και ζητάτε πληροφορίες, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγουμε αυτόματα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγουμε από άλλες πηγές.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε αυτόματα

Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς ή που συλλέγουμε αυτόματα περιλαμβάνονται:

 • Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας και δεδομένα σε σχέση με αιτήματα πληροφοριών, όπως το ονοματεπώνυμό σας (ή η εμπορική επωνυμία), η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου (ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε εκουσίως όταν έρχεστε σε επαφή ή επικοινωνείτε μαζί μας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως η επικοινωνία ανάμεσα σε σας και την Εταιρεία, π.χ. όταν μας θέτετε ένα ερώτημα, δίνετε κάποια απάντηση ή υποβάλλετε ένα αίτημα.
 • Δεδομένα, που συλλέγονται αυτόματα, όπως η διεύθυνση IP, το είδος του προγράμματος περιήγησης και λειτουργικού συστήματος, η έκδοση εφαρμογής και η γεωγραφική θέση. Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα τοποθετώντας λειτουργικά και απαραίτητα cookies. Για πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τα cookies και τις επιλογές, που μπορεί να έχετε, κάντε κλικ εδώ.

Εσείς οι ίδιοι μπορείτε να αποφασίσετε, ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μας διαθέσετε. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημα μόνο, αφού λάβουμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς, π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μη παροχή αυτών των στοιχείων μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε το ερώτημα ή το αίτημά σας εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή ότι, ενδεχομένως, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκτούμε από άλλες πηγές

Χρησιμοποιούμε εξωτερικές πηγές για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεν είναι στις προθέσεις μας να επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα που σας αφορούν, όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή και πληροφορίες για την υγεία (γνωστά ως ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες στην επικοινωνία σας μαζί μας ή στα έγγραφα, που μας παρέχετε.

Στοιχεία παιδιών

Δεν συλλέγουμε σκοπίμως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση. Εάν αντιληφθείτε ότι έχουμε συγκεντρώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς γονική συγκατάθεση, ενημερώστε μας ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ευκαιρίες καριέρας: χρησιμοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, όταν υποβάλλετε αίτηση για μια θέση ή για ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Εταιρεία. Η νομική βάση των ενεργειών μας είναι η εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.
 • Διοίκηση επιχειρήσεων: χρησιμοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας για να διατηρούμε αρχεία αιτημάτων και παραπόνων, καθώς και πως αντιμετωπίστηκαν τα εν λόγω αιτήματα και παράπονα. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 • Επικοινωνία: χρησιμοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή όταν θέλετε να ασκήσετε ένα δικαίωμα. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να επικοινωνούμε μαζί σας και να αποκρινόμαστε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις δράσεις μας. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν κρίνεται αναγκαίο από την ισχύουσα νομοθεσία θα ζητάμε τη συγκατάθεσή, πριν σας αποστείλουμε τα μηνύματα αυτά. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mensplace.gr, προκειμένου να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα επικοινωνίας.
 • Βελτίωση και προστασία του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας: αναλύουμε δεδομένα σχετικά με το πως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη για όλους τους επισκέπτες των ιστότοπών μας και για να προστατεύουμε τους ιστότοπους και άλλα συστήματά μας στα οποία μπορεί να συνδεθείτε. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα ερευνών και στατιστικά στοιχεία. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να αναλύουμε αυτά τα δεδομένα, π.χ. ώστε να είμαστε σε θέση να επιλύσουμε προβλήματα με τον ιστότοπό μας, να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας και να αποτρέψουμε την απάτη.
 • Άσκηση των δικαιωμάτων μας και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας: χρησιμοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας για την εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεών μας. Για παράδειγμα, για να συμμορφωθούμε με διατάξεις τις νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, χρησιμοποιούμε προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα για την αποτροπή και τη διερεύνηση απάτης ή άλλων αθέμιτων ή ανεπιθύμητων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας για την προστασία ή την άσκηση των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων, για παράδειγμα σε περίπτωση πραγματικών ή μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Ανωνυμοποίηση: μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, για να εξασφαλίσουμε ότι δεν είστε πλέον ταυτοποιήσιμοι ούτε από εμάς ούτε από τρίτους. Για παράδειγμα, μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης και για τη βελτίωση των ιστότοπων μας. Έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να ενεργούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία χειρίζεται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας με προσοχή και εχεμύθεια. Όποτε έχουμε τη σχετική νομική βάση, κοινολογούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας στα ακόλουθα αξιόπιστα τρίτα μέρη:

 • Πάροχοι υπηρεσιών: κοινολογούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας στους δικούς μας παρόχους υπηρεσιών, που εκτελούν επιχειρηματικές λειτουργίες και παρέχουν υπηρεσίες για εμάς στο μέτρο που είναι αναγκαίο.
 • Αρχές: κοινολογούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας στις αρχές στο μέτρο που έχει σημασία ή απαιτείται βάσει νόμου. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αρχές για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων.
 • Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων: μπορούμε να κοινολογούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε τρίτους στους οποίους θα μεταβιβάσουμε (ή προτίθεμεθα να μεταβιβάσουμε) μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των δραστηριοτήτων μας. Σε περίπτωση, που πραγματοποιηθεί τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι η οντότητα, στην οποία διαβιβάζουμε την επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική.
 • Επαγγελματίες σύμβουλοι: κοινοποιούμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας στους επαγγελματίες συμβούλους μας στο μέτρο, που αρμόζει. Για παράδειγμα, τα κοινοποιούμε στους δικηγόρους μας εάν χρειαζόμαστε νομικές συμβουλές.

Η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας και δεν θα τα κοινολογήσει σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ

Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας σε τρίτους που βρίσκονται εκτός της ΕΕ. Οι αποδέκτες των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας μπορεί να βρίσκονται σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο νομικής προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύγκριση με την ΕΕ. Θα παρέχουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας μόνο σε τρίτους που τα χειρίζονται με εμπιστευτικότητα και παρέχουν τη δέουσα προστασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά τρόπο ώστε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα να προστατεύονται κατάλληλα (π.χ. σε χώρες οι οποίες, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή μέσω της σύναψης τυποποιημένων συμβάσεων της ΕΕ για τη διεθνή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διεθνή διαβίβαση των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις που έχει λάβει η Εταιρεία για την προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, αποστείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mensplace.gr

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας. Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας. Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες να χρησιμοποιεί κατάλληλες εύλογες ρυθμίσεις ασφαλείας, ώστε να αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συλλογή, χρήση, κοινολόγηση, αντιγραφή, τροποποίηση ή απόρριψη των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Σκοπός αυτών των μέτρων είναι να εξασφαλίσουν τη διαρκή ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, για παράδειγμα εξασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας. Αξιολογούμε και επικαιροποιούμε αυτά τα μέτρα σε τακτή βάση. Ωστόσο, κανένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι εξ ολοκλήρου 100% ασφαλές. Επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας.
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας καθ’ όσο διάστημα διαρκεί η σχέση μας, εκτός εάν απαιτείται συντομότερη περίοδος διατήρησης βάσει του νόμου ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς, για τους οποίους ελήφθησαν. Όταν ολοκληρωθεί η σχέση μας μαζί σας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που μας δίνει τη δυνατότητα:

 • Να εκπληρώσουμε τις νομικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων περιόδων διατήρησης,
  • Να διερευνήσουμε ή να υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις,
  • Να διεκπεραιώσουμε τις ερωτήσεις, τα αιτήματα ή τις καταγγελίες σας και
  • Να διατηρήσουμε τα αρχεία σας για σκοπούς ανάλυσης και ελέγχου.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η διαφάνεια έχει σημασία για εμάς. Εφαρμόζουμε διαφανείς διαδικασίες για τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα που συλλέγουμε και έχουμε εφαρμόσει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να μπορείτε να ασκείτε οποιαδήποτε δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας.

Ανάλογα με την τοποθεσία, που βρίσκεστε, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, να τα διαγράψετε, περιορίσετε ή διαβιβάσετε. Σας προτείνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας για την επικαιροποίηση ή τη διόρθωση των στοιχείων σας, εάν αλλάξουν ή εάν πιστεύετε ότι κάποιες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβείς. Επίσης, ανάλογα με τη θέση όπου βρίσκεστε, μπορείτε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας.

Εάν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους μας χρήση των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε απορίες ή καταγγελίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή για την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mensplace.gr. Έχουμε δεσμευτεί να διαχειριζόμαστε τις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας όσο καλύτερα μπορούμε. Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε καταφέρει να σας βοηθήσουμε όσον αφορά την καταγγελία σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα. Συλλέγοντας αυτές τις πληροφορίες, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα τους ιστότοπούς μας στους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με διάφορα μέσα όπως “cookies”, “web beacon” και “διευθύνσεις IP”, όπως εξηγούνται παρακάτω.

Όπως πολλές εταιρείες, η Εταιρεία χρησιμοποιεί “cookies” και “web beacon” (επίσης γνωστά ως διαδικτυακές ετικέτες, ετικέτες pixel και διαφανή αρχεία GIF) στους ιστότοπούς μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους ιστότοπους. Τα web beacon μας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο έγινε λήψη της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, η διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, η χρονική στιγμή προβολής της σελίδας που περιέχει το beacon, το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την προβολή της σελίδας και οι πληροφορίες στα cookies που έχουν τεθεί από το τρίτο μέρος. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από αυτές τις τεχνολογίες για την κατάρτιση εκθέσεων και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπο.

Για παράδειγμα, ένα cookie μπορεί να μας ενημερώσει, αν έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας στο παρελθόν, τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, την ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται ο επισκέπτης, τις σελίδες που επισκέφθηκε, και να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, για την οποία μπορείτε να έχετε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία σας στο διαδίκτυο αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας ενώ επισκέπτεστε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Επίσης, συλλέγουμε διευθύνσεις IP. Μια διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιούν ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές για τον προσδιορισμό και την επικοινωνία μεταξύ τους στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, μπορεί να προβάλλουμε ή/και να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP της συσκευής που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε τη γενική φυσική θέση της συσκευής και να αντιληφθούμε από ποιες περιοχές του κόσμου προέρχονται οι επισκέπτες του ιστότοπού μας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη βελτίωση των ιστότοπών μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, που χρησιμοποιούμε στους ιστότοπούς μας παρατίθενται εδώ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω τρίτοι διαχειρίζονται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τη πολιτική απορρήτου/πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό τους προκειμένου, να κατανοήσετε πως το εν λόγω τρίτο μέρος συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή με το πως χρησιμοποιήθηκαν τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συντονιστή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mensplace.gr 
Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαζόμαστε μαζί σας για τη δίκαιη επίλυση κάθε αιτήματος ή ανησυχίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν, ωστόσο, πιστεύετε ότι δεν έχουμε καταφέρει να σας εξυπηρετήσουμε σε σχέση με τυχόν αίτημα ή ανησυχία σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνεται ορθό. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τρέχουσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου καταγράφεται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας. Η Εταιρεία σας συνιστά να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα.